Lunds universitet Personalenheten Tjänsteresor Studerandeenheten Försäkringar

 

 

ENSKILD FÖRSÄKRING - Statens försäkring vid utbildning utomlands

Enskild försäkring kan tecknas av din institution om du inte uppfyller villkoren för den centralt tecknade STUDENT UT-försäkringen (dvs du skall inte studera utomlands med ett avtal som anger att du är utbytesstudent).

Student-Ut som Enskild försäkring kostar 14 kr/dygn men du kan inte teckna den och betala den som privatperson det måste vara myndigheten Lunds universitet som tecknar försäkringen åt dig.

Försäkringen ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar den generella student- försäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt.

 

Försäkringsvillkor

Insurance Terms and Conditions in english

 


  Adress:Personalenheten
Telefon: 046-2227118 Fax:046-2224610
Ansvarig utgivare: Annike Hemmingsson
E-post:Annike.Hemmingsson@pers.lu.se
Senast uppdaterad:021218